آخرین نظرات
  Home برق و ارتباطات

  برق و ارتباطات

   

  از چه زمانی تلفن در روستا مورد استفاده قرار گرفت؟

  در حال حاضر چند خط تلفن در روستا موجود است؟

  برای اولین بار برق در چه سالی به مهموئی رسید؟

  اولین وسایل برقی مورد استفاده در مهموئی چه بود؟

  communication

   

  نظرات 

   
  +2 حسین مومنی مهموئی
  به نقل از حاج محمود فرخنده :
  تلفن بعد از انقلاب راه اندازی شد.تعداد خط تلفن 300 خط می باشد.بعد از انقلاب در سالهای61-1360کارهای اداری آن باتفاق مرحوم حاج مهدی سامعی انجام شد و موافقت شرکت برق اخذ گردید.
   

  اضافه‌ كردن نظر