آخرین نظرات
  Home آب کشاورزی

  آب کشاورزی

   

  چه اطلاعاتی از قنات های روستا دارید؟ مثلا تعداد، طول و تاریخچه ی آن ها را می دانید؟

  چه تعداد چاه عمیق در روستا حفر شده است؟ اولین چاه عمیق در مهموئی توسط چه کسی حفر شد؟ هزینه های حفر چاه به چه صورت تامین می شود؟

  تعداد چاه های عمیق روستا چند تا است؟

  در حال حاضر چه تعداد تراکتور در روستا وجود دارد؟

   

  water

   

  نظرات 

   
  +2 حسین مومنی مهموئی
  به نقل از حاج محمود فرخنده و محمد مومنی
  قنات های قدیم عبارتند از:ایجند، نوکند، شادمهان، شمس آباد. قناتهای دیگر که خشک شده اند مثل تنگل، اوتک و حدود 8 حلقه چاه عمیق موجود است.اولین چاه عمیق توسط آقای حسنخویی و بابایی راه اندازی شد. ..
   

  اضافه‌ كردن نظر