آخرین نظرات
  Home دوبیتی ها

  دوبیتی ها

   

  لطفا دوبیتی هایی را که در خاطر دارید درج کنید. آیا می دانید این دوبیتی اولین بار توسط چه کسی سروده شده است؟

  دوبیتی های روستا بیشتر توسط چه کسانی سروده میشده و در چه مواقعی؟

  اگر از کاربرد دوبیتی ها اطلاعاتی دارید درج کنید.

  در زیر چند دوبیتی را که روی این وبلاگ ارائه شده است برای شما درج می کنیم.

   

  چراغ می سوزه در بالای دیگچه

  چره غم می خوری ای یار نیمچه

  چره غم می خوری نصفت نمونده

  که وعده ی ما و تو ور سر سه کیچه

  ---------------------------------------------

  چراغ می سوزه در بالای پی سوز

  چره غم می خوری ای یار نیم سوز

  چره غم می خوری نصفت نمانده

  که وعدی ما وتو ور صبح نوروز

  ---------------------------------------------

  سر کوی بلند تو باشی و من

  به گلزار چمن تو باشی و من

  در آن لحظه ی که کافورم بریزن

  به یک لای کفن تو باشی و من

  ---------------------------------------------

  بیابو در بیابو تاختم مه

  نظر ور یک گلی انداختم مه

  الهی چشم عاشق کور گرده

  که دلبر اومد و نشناختم مه

  ---------------------------------------------

  زردم زردم چوگندمون سر دشت

  آبم ندهی که وقت آبم بگذشت

  آبم ندهی دگر درویم نکنی

  ایام جوانی که به نکبت بگذشت

  ---------------------------------------------

  وری راه می روم که مونده می شم

  نگاه مه مکن شرمنده می شم

  نگاه مه مکن پنج بوس به من ده

  که گر من مرده باشم زنده می شم

  ---------------------------------------------

  جانونه بی وفا زمین گیر شوی

  پیش نظرم نشونه تیر شوی

  نفرین بد نمی کنم خیش منی

  سولاخ سولاخ مثل کفکیر شوی

  ---------------------------------------------

  بیابو در بیابو میل و در میل

  دلم گشته سیاه چو قپه نیل

  جفاهایی که در مهموی کشیدم

  مگر در ملک اسکندر کشه فیل

  ---------------------------------------------

   

   

  نظرات 

   
  +4 علی میرزایی
  سلام
  این هم یک دوبیتی دیگر
  هَلا دختر تورَ ماَیُم چه می گی
  چِرَواَقومُ خویش ِ خُو نمی گی
  صَباکه کدخدای ِ مابیَه یَه
  جواب ِکدخدای ِمار چه می گی
   
   
  +4 بهروز حسنی مهموئی
  یک دو بیتی خاطرم هست که بارها شنیده ام:

  شوی امشو که مهمون شمایوم
  اسیر شهر ویرون شمایوم
  عزیزو حرمت ما رِ بدارِی
  خدامدونه که فردا شو کجایُم
   
   
  +3 حميد رضا جمالي
  از اینجا تا به بیرجند سه گداره
  گداره اولی نقش و نگاره
  گداره دومی قالیچه بنداز
  گداره سومی دیدن یاره

  از او بالا میا یه بُرِّ دختر
  همه چادر سفید و نقره بر سر
  به قربون همو یَكَّه جلو شوم
  خدا قسمت کنه خودی دو خو شوم
   
   
  +3 علی میرزایی
  سلام نازنینان
  قصیده ای درباره ی مهموئی عزیز سروده ام،وتقدیمتان می نمایم:
  مهموئی نگین کویر
  مهمويي نگيني در كويراست
  به خوش آب وهوايي بي نظيراست
  فقط شش سال آن جادرس خواند م
  هنوزم در هوايش دل اسير است
  بود دشت وسيعي ازافق دور
  افق ازوسعت آن سربه زير است
  به دور آن، افق هنگا م مغرب
  نميداني چه خوب و دلپذيراست
  به گرد اين نگين خشت خامي!
  افق با مرزروشن مستدير است
  ------------------------------
  شمال غربيش نوكند باشد
  كه آبش چون نبات وقند باشد
  كند تا مين آب شرب ده را
  كه صدره بهترازبيرجند باشد!
  شمالي حدآن دشت وسيعي است
  كه مركزدشت را ايجند باشد
  جنوبش شاد مهان وغرب آن دشت
  چه دشتي؟بهتر از دربند باشد
  سخن رفت از قناتهاي قديمي
  كه بهر روستا فرزند باشد!
  --------------------------------
  حدودبيست چاه آب برقي
  بياورده براي ده ترقي
  كنون جا دارد ار مردم بگويند
  شعار« روز»، نه شرقي ،نه غربي
  كنون قطب كشاورزي است اين ده
  كويري خشك باشد مثل مَرغي
  زرشك وزعفران،عناب وميوه
  به بارآيد نبارد گرچه برفي
  زبومي ومهاجر، مردم آن جا
  براي خانمانش بسته طرفي
  -------------------------------
  سپاس ازآن كه كرداين گونه همت
  به بار آورد اين سان ناز ونعمت
  چوبابايي چنين طرحي در انداخت
  خدا اورا نمايد غرق رحمت
  حسنپور و حسني،هر دو پاكرو
  كشيدند زحمت بي مزد ومنت
  حسنخويي وآقاي سا معي را
  خداوندا عطا كن باغ جنت
  بمان اي روستايم جاوداني
  نيفتد مردمت هر گز به ذلت
  توتلفن آب وبرق وگا زداري!
  نگه كن كارخالق رابه دقت!
  «رها» با اين زبان نارسايش
  زصد، گفتا يكي باصد مشقت!!!
  -----------------------------

  سروده ي«علي ميرزايي»16/11/89
   
   
  +2 حسین ذوالفقاری
  سر کوه بلند فر یاد کردم
  علی شیر خدا را بیاد کردم
  علی شیر خدا دریای رحمت
  دل نا شاد خود ره شاد کردم
   
   
  +1 محمد خسروی مهمویی
  سایت جالبی است .دست آقای میرزایی درد نکند که در زنده نگه داشتن فرهنگ غنی مهمویی تلاش می کنند.اما کاش یادی نیز از مرحوم ابراهیم خسروی که مدتها در شبیه گردانی فعال بودند می کردید .
   
   
  +3 علی میرزایی
  شعر که ملوس--توضیحات در پی نوشت شعر

  1- بس بِرَاْيْ مهمويي د ِلْ مِه تنْگْ شِده
  وَر مُگويُم دلِ تنگْ رَكه مَلوسْ[1]
  2- دل مِه مَاْيَه خُودْ شما وِرْوِرْ[2]كُنُ م
  وِرْوِرونْ از راهِ دور رَ كه ملوسْ؟
  3- گَاْودَاْري آقايْ پَاْكْرَوْ مال مِه
  گََو يِ كُردُمبِ كَنيزْ رَ كه مَلوسْ؟
  4- سُرايْ مرحوم عابديني مال مِه
  خونه كُهنَاْونْ تهِ رود رَ كه ملوسْ؟
  5- مَاْ شينونْ پرَاْيدِ مَقبولْ مال مِه
  خِرْسِيايْ كُرْ مِمَّدا رَ كه مَلوسْ؟
  6- مو تورونْ اِجِ قُرَاْ ضَه مال مِه
  چرخِ تكْ لولِ حِسا ن رَ كه ملوسْ؟
  7- بُخَاْ ري گَاْزي كه بومَه مال مِه
  بَروتونْ موشْ[3] خَاْك كَنو رَ كه ملوس؟
  8- عِنَّاْ بونْ حَاْ جيْ سُدُ لّا مال مِه
  گَنْده اَويْ حَمومْ كُهنَه رَ كه ملوس؟
  9- يَهْ چاهِ از سَرْجَروْ هم ما لِ مِه !!
  شمسَاْ باد خوداَوْ تَگو رَ كه ملوسْ؟
  10- سَرْگَاْاونْ[4] بَنْد ونْ روحاني مال مِه
  شيلَيْ هِزَاْر قَدَ مي رَ كه ملوسْ؟
  11- شَادْ مُوهوْ خُودْ گرگِ گُشْنَه مال مِه!
  شَيْنَاْ بادِ بي خطر رَ كه ملوسْ؟
  12- دشتِ نوْ[5] خودْ دَشتِ كهنه مال مِه
  تِگْ تَما س وتِگْ دِ رَخْت رَكه ملوسْ؟
  13- رِيْ سينهَ خوُدْچا كُرِشْكي[6] مال مِه
  تِگْ لََگوري، پَي پَاْتَو رَ كه ملوسَ؟
  14- گچ سوزو[7]خودْ كورَاْوْيَگجاما ل مِه
  تِگْ سَرَاْگا، پِِشْ چولي رَ كه ملوسْ؟
  15- اَسِيَاْ ئون برقي ده مال مِه
  اَسِياي بَاْديِ پَيْ دِه رَكه ملوسْ؟
  16- باغْ زرشكي كريمپورومال مِه
  پَيْ نِسَاْئونْ شَاْ وَلِيْ رَ كه ملوسْ؟
  17- چاهِ تَبْلو[8] زيرِ كِشمو مال مِه
  چَاْ كُه نَاْونِ[9] خَرَّاْزي رَ كه ملوسْ؟
  18- شِيْ شَاْ را خود پُشتِ پُشتَه مال مِه
  تِگْ خَاْرزَاْري پُردرخت رَ كه ملوسْ؟
  19- انگورونْ تِگْ خَاْرزاْري هم مال مَه
  لُكِّ[10] قَندي بَاْباسَيْ[11] رَ كه ملوسْ؟
  20- گَزُوْ آ، تَنگوْ آ، سَفْلي[12] مال مِه
  سُرْخَك و چَاْئون كَلَنْد[13] رَ كه ملوسْ؟
  21- شِرونِ ِحَاْفظ وسعدي مال مِه
  اي شِرون سَاْدَاْي«رها»ر َ كه ملوسْ؟
  22- تَفْتو نونْ[14] خالْ زَعْفْروني مال مِه
  تَاْ تُرونونْ[15] لََيِ جو رَكه ملوسْ؟
  23- قَلِفونْ پُرْزَعفُرو هم مال مِه
  قُطّي ئون گُرْبه ي جَاْوز[16] رَ كه ملوسْ؟
  24- اَدَ مونْ خوب مهمويي هم مال مِه
  اَدَ مونْ بورِ اَلمان رَه كه ملوسْ؟
  25- پَيْ ده خُودْ اِسفند ونْ سَاْوزَم مال مِه
  جَنگلونْ سَاْوزِ شمال رَ كه ملوسْ؟
  26- اَوْ نوكَند[17] وَرْ وَرو[18]ْ هم مال مِه
  نيرَاْ وارْخودْ تِگْ قَنْدي رَ كه ملوسْ؟
  27- علي خوشبخت ازخداعلي براتي مال مِه
  اوبَاما، كَاْرترو بوش رَ كه ملوسْ؟!!
  28- بَچّه مَچَّاْونْ[19] مهمويي دوستونْ قديمي مال مِه
  دوستون دَمدَمي بِزن برو رَ كه ملوسْ؟
  29- قُروْتونْ[20] د ِكْ چوزَني بدون جَاْوز هم مال مِه
  برنجونْ پَاْكستَوْنيّ بي مُزَه رَكه ملوسْ؟
  30- اوكَفون[21]، شَاْئُونْ زمستوْ نوْ از مِه
  اي پُفكونْ بي مُزَه رَ كه ملوسْ؟
  31- تِرِخي، پيزَاْي رُبَاْيي مال مِه
  اَ سيَاْ كُهْنيْ كِشْسَنْگْ[22] رَكه ملوسْ؟
  32- بَاْزي ئونْ شَاْئونْ تَاْ بستومال مِه
  فيلم بي مُزَاْي جو مونْگْ رَ كه ملوسْ؟
  33- پولونْ خوردَيْ زَ هْرايْ خَرْچَشْ مال مِه
  اِسكَنَاْسونْ رِيَاْحيْ رَ كه ملوسْ؟
  34- مُرْغْدَاْريْ يونْ مهمويي هم مال مِه
  كفتَرونْ تِگْ سَنْگْ سَاْريْ رَكه ملوسْ؟
  35- خَرْمَنونْ[23] دولَتْمَنْد ون ده مال مِه
  زَمينونْ اَوْلادْ ميرزا[24] رَ كه ملوسْ؟
  36- كيچَّه اَلْمَآ ْنوْهم يك جا مال مِه
  كيچَّهْ تنگِ كَبْلََاْ ساقْ[25] رَ كه ملوسْ؟
  37- جُو وُوْنورْ مَستُم[26] كَمِه روشَاْ كُنُم
  وَرْ گويُم بي خبري رَ كه ملوسْ؟
  38- جُو وُونوْ قدرِمهمويي رَ بِدونَنْ
  وَرْ نگويَنْ دهِ ما رَ كه ملوسْ؟
  39-َ وَپَاْ ليدُ مْ[27] همهْ جايْ ده رَ قشنگ
  زُنده بَاْشَنْ، همه رَخودمه ملوسْ؟
  40- نسل مهمويي به شيراز مِرَسَه!
  شَاْعرونْ شيرَاْزيْ رَ خود مِه ملوسْ؟!
  41- اِيْ«رها»حبِّ وطنْ دَاْرَ به د ل
  هرچه مهمويي دَ رَ خود مِه ملوسْ؟
  سروده ي :
  علي ميرزايي«رها» بهمن ماه1389-مشهدمقدس
  ----------------------------------
  پي نوشت:
  اين شعر قطعه ما نندي است داراي رديف وبدون قافيه بدلايل زير:
  الف-درباره ي فرد يا محل خاصي نيست كه به آساني بتوان صفات واقعي يااگرنشد
  غير واقعي را برحسب آن چه قافيه مي طلبد به آن فرد يامحل نسبت دادوبه اصطلاح
  معني را فداي قافيه كرد.
  ب-هدف از سرودن اين شعرنسبتاًبلند طنزگونه بزبان شيرين محلي روستاي مهمويي يك
  گپ زدن صميانه بامردم مهمويي به دليل دلتنگي ود لبستگي شديد به اين روستاومردم
  شريف،فهيم وزحمتكش آن است نه ازروي بيكاري
  ج-بيابان يا بهتربگويم دشت وسيع چندين هزارهكتاري مهمويي با زمينهاي حاصلخيز
  و حدود20چاه عميق برقي كه بعداز پيروزي انقلاب اسلامي وبا همت مردم خوش فكر
  مهمويي حفر وراه اندازي شده اند ،باعث تحولات وپيشرفتهاي خيره كننده اي طي سه
  دهه ي اخيرشده است.
  يكي از هدفهاي شعرهم بيان اين تحولات ومقايسه وضع فعلي مهمويي، با گذشته
  بازبان شوخي و طنز بوده است كه ازتوفيق در اين مورد مطمئن نيستم.
  د-ازصدها سال قبل كشاورزان عاقل وبابصيرت مهمويي براي هر قسمت از بيابان وسيع
  روستا اسمي درنظرگرفته اندكه سينه به سينه تابه امروزنقل شده است. ووجه تسميه ي
  خاصي داشته است ودارد. افراد مسن تر به خوبي با اين اسامي آشنا هستندوبه طورروزمره
  آنهارا به كار مي برند. دغدغه داشتم كه جوانان اين اسامي تاريخي را ازياد ببرند.
  سعي كردم اين اسامي را به طور صحيح،بازبان طنزوشوخي ولهجه ي زيباي مهمويي براي
  اين كه حوصله ي خواننده بخصوص جوانها سر نروددرشعر( كه ملوسْ) بياورم تادرذهن
  آنها بماند.به اين ترتيب قافيه تنگ مي شد.! ضمناعده اي هم شعرسفيدمي گويند بگذاريد
  اين شعر هم خاكستري باشديا بي رنگ!

  بالاخره حرف خودم رازدم.!!!با اين شرط كه درآينده قافيه را نبازم
  ياد آوري:
  شعر(كه ملوسْ )استقبال از شعر(كه ملوچْ)آقاي سعيدعندليب همكارو همشهري گرامي من است
  كه بااستادي وزيبايي تمام به لهجه ي شيرين بيرجندي سروده اند.
  از همين جا به« عندليب (پدركه نصيحتشان راهنوزآويزه ي گوش دارم)وعندليب(پس ر)عرض سلام دارم.
  ذكر اين نكته هم ضروري است:
  بااين كه مهمويي در55كيلو متري شمال شرق بيرجندواقع است بين لهجه ي بيرجند ولهجه
  مهمويي تفاوت زيادي وجود دارد.به مقايسه ي زير توجه فرماييد.
  زبان معيار لهجه ي بيرجند لهجه ي مهمويي
  من مُوْ مِهْ
  نمي دهم وَ نَمِدُمْ هَاْ نَمْدُمْ
  مادر مَهْ مَهْ مَاْ مَاْ
  نمي روم نَمِرُمْ نَمْرَاْمْ
  لهجه ي مهمويي نه تنها باشهربيرجندبلكه با لهجه ي روستاهاي اطراف آن حتي 6 تا 10
  كيلومتري مهموي متفاوت است. زيرا به طوري كه از سا لخوردگان، سالهاپيش شنيده ام
  اهالي مهمويي صدها سال قبل از شيراز به دشت وسيع ،حاصلخيزوخوش آب وهواي مهمويي
  كه براي كشاورزي ودامپروري مساعد بوده است مهاجرت كرده اند.ونسل ولهجه ي آنها
  ريشه در شيرازدارد. درمهمويي اكنون فاميل شيرازي هم داريم. خدا مرحوم شيرازي بزرگ را
  رحمت كند. بسيارمرد شريف ومهرباني بود.يك شاهدمثال هم مي آورم شايدلبخندي هم زديد
  قديمهايك خواننده ي شيرازي مي خواند: زن عليرضانَمْرَاْم ْ نَه نهَ اززينَه بَاْلانَمْرَاْم ْ نَه نَه حالاقبول ،كرديد.؟!
  درشعر كه ملوسْ اسم افرا د باحروف مايل نوشته شده است.
  اسمي نواحي مختلف دشت مهمويي برجسته شده است.
  1-كه مي خواهد 2-حرف زدن 3-نوعي سوخت بسياركم دوام4-جو،نهر 5-روستايي در 4كيلومتري
  مهمويي 6-نام روستا 7-كوره ي گچ سياه 8-تابلو 9-چاههاي كهنه 10-قطعه زمين 11-باباي حسين
  12-اسامي سه قنات كم آب 13-خرابه 14-نوعي نان 15-نوعي گياه 16-گردو 17-اسم قنات
  18-ابي كه قبل از مظهر قنات منحرف نمايند 19-همان بچه ها 20-كشك 21-ازبهم زدن جوشنده ي
  نوعي گياه درظرفي بزرگ كف توليدمي شودكه پس از شيرين كردن آن با شيره ي انگورياشكرخوردن ي و
  خوشمزه مي شود 22-قنات خشك قديمي 23-جمع خرمن 24-يك فاميل كه اسم جدشان هفت
  نسل قبل (ميرزابوده است) 25- كربلائي اسحاق 26-مي خواستم 27-به دقت گشتم
  _______________ _______________ ___________
   
   
  +1 علی میرزایی
  برای توضیح وپوزش
  درمورد شبیه خوانها ودست اندرکاران شبیه باید عرض کنم دو عزیز از بزرگان قوم به علت جلب توجه بنده به برهه ی خاصی از زمان از قلم افتاده اند.
  این دو بزرگوار
  اولی زنده یاد جناب آقای ابراهیم خسروی می با شدکه بیشتر اوقات باهم بودیم ودوچرخه سواری از وسط لول را برای اولین بار آن مرحوم به من یاد داد.ایشان از علا قه مندان ودل سوزان بودند
  دومی زنده یاد جناب ناصر آقای رازقی از هم مکتبی ها وهم کلاسی های بنده بودند و جنگ شبیه خوانی با همت وکوشش ایشان وجمعی از دوستان وبنده ی ناچیز فراهم آمد.آقای رازقی علاقه ای فوق العاده به شبیه خوانی داشتند.در ایام محرم وصفر صبح با دوچرخه ی ایشان می رفتیم به سده یک مجلس جدید شبیه که در مهموئی نبود یا فرق داشت از آقای اقبالی سده می گرفتیم بر می گشتیم در باغچه ناصر آقا که مخصوص ایشان بود نسخه ها را می نوشتیم. وشب در مسجد شبیه را اجرا می کردیم(به لهجه ی مهموئی شبی ر به در میَاردم) ناصر آقا آن زمان زیبایی اندام کار می کرد هر وقت آن جا بودیم ظهر جگر می خوردیم زهرای استَامَدَلی مامور بود به محضی که قصابی می شد جگر را بگیرد تا به دست نامحرم نیفتم خوب ناصر آقا به ضرب اب نوکند قند کله برحسب فصل انگور زرد آلو و...مارا سرگرم نسخه نوشتن می کرد چه دوران خوشی داشتیم مجلس حضرت یوسف را از سده گرفتیم ونوشتیم در آن شبیه نسخه ای هست به نام گرگ به ناصر آقا گفتیم خب تکلیف نسخه ی گرگ چه می شود گفت فکرش را کرده ام شب دیدیم روی نسخه به جای کلمه ی گرگ نوشته است ذئب ونسخه را به یکی از بچه ها دادند وقرار کردیم زیاد در باره ی مسئله گرگ حرف نزنیم به خیر گذشت وشب تا نصف شب بوق می زدیم تا مردم خسته را به مسجد به کشانیم که شبیه جدید را به بینند البته مرحوم آقا شیخ علی والد ناصر آقا هم که شب زنده دار نماز بودند گاهی از آن بالا پرخاشی می کردند ازاون پر خاشها که می دانید البه من الاًن می بینم حق داشته اند
  خدای این بزرگواران رارحمت کناد
   
   
  +1 علی میرزایی
  غزلی جدید تقدیم به همه ی عزیزان

  طوفان هستی

  پابه جایی می برد ما را در این ره سر به جایی
  عقل آخر بین به جایی عشق افسون گر به جایی
  چون حبابی روی موجم تا در این طوفان هستی
  ساحلم جایی برد ا مواج هم خود سر به جایی
  چون غباری در بیابان مانده در دست نسیمم
  لحظه ای جایم برد یک لحظه ی دیگر به جایی
  مانده ام خاکستری در یک اجاق سرد خاموش
  گه مرا بستر به جایی ،گه مرا بستر به جایی
  جمع مشتاقان پریشان می شود خواهی نخواهی
  عاقبت دل می رود جایی ترا،دلبر به جایی
  ای «رها»با چشم دل بنگر تماشا گاه هستی
  تا که بینی سر به جایی می رود ،افسر به جای

  علی میرزایی _مشهد مقدس 30/1/1391
   
   
  +1 رازقی
  جناب میزایی سلام

  از لطف شما ممنون که یادی ازان مرحوم نمودیدهمانطور که نوشته بودید پدربنده کتبی دست نویس از زمان جوانی دارد که هنوز دردست بنده است تاریخ ان برمیگردد به سال 1338 .درضمن گفته بودید که پرورش اندام کارمیکرده درسته مدتی قبل درمیدان مهمویی منزل زرین خانم رازقی درطبقه بالا به اصطلاح بالا خونه روی یکی ازدیوار ها به خط خودشان نوشته بود .. تعداد دمبل ... دوربازو... وتاریخ تمرینات روی دیوارنوشته بود هنوز بعد از 50 سال دست خطش روی دیواربود واین خیلی برام عجیب بود

  مشهد 20.2.1391
   
   
  +1 علی میرزایی
  یک غزل جدید تقدیم شما مهر بانان

  حسرت


  به راه عشق تو عمری به سر دویدم و رفتم

  ز باغ عشق و محبت گلی نچیدم و رفتم

  خبر نداشتم از عمر بی دوام گل افسوس

  قدم به باغ نهادم دمی چمیدم و رفتم

  چه الفتی که زیار و دیار در دل من بود

  چه حسرتی که به دل ماند و دل بریدم و رفتم

  برای جرعه ی آبی چه چاه ها که نکندم

  نکرده رفع عطش تشنه لب پریدم و رفتم

  "وفا ندیدم و کردم جفا نکردم و دیدم"

  چه درد ها که نباید به جان خریدم و رفتم

  چو عقل عاقبت اندیش ره نبرد به جایی

  زدم به کوچه ی مستی عنان کشیدم و رفتم

  خو شا که راه نبردم به جمع مردم بی درد

  به جغد لانه سپردم (رها) رهیدم و رفتم

  مشهد-اردیبهش ماه 1391
   
   
  +3 علی محمدی مهموئی
  بیابو در بیابو برگ گندم
  غریب افتاده ام در ملک مردم
  غریب افتاده ام چاره ای ندارم
  جفای خود کشم با ننگ مردم

  ***********
  سر کوی بلند پنچ پنچه شیر
  خبر اومد که دلبر خورده شمشمیر
  پیاله اب کنی از آب انجیر
  بریزی بر قد بالای شمشیر

  ***********
  دوتا بودیم که داغ هم نبینیم
  به شادی بگذرونیم و غم نبینیم
  الهی دشمنان بد بمیرن
  چنان کردن که روی هم نبینیم!
   
   
  +6 رضا ناصری
  با سلام خدمت همه دوستان و مدیریت محترم سایت این بنده حقیر قصد معرفی وبلاگی تحت عنوان عکس ها و فیلم های روز مهمویی که توسط خودم جمع آوری www.mahmuei.blogfa.com .شده را داشتم
   
   
  +2 محمد رضا مومنی
  خیلی سایت خوبیه دستتون درد نکنه ازهمه دست اندر کاران این سایت کمال تشکررودارم بخصوص اقای میرزایی برای اشعار زیباشون
   
   
  +1 علی میرزایی
  غزلی به مناسبت عاشوراتقدیم به شما عزیزان
  غزل عاشورا
  امشب ز بی وفایی دنیا گریستم

  یاد آمد از حسینم و تنها گریستم

  با تشنگان جان به لب ساحل فرات

  در خلوتم نشسته وتنها گریستم

  بر دامن حسین سر خونین اکبرش

  دیدم به داغ سینه ی لیلا گریستم

  دیدم به نهر علقمه تنهاترین شهید

  دست از تنش فتاده به صحرا گریستم

  در واپسین وداع حسین با رقیه کو

  بنهاد سر به سینه ی بابا گریستم

  "آیا کسی بود که کند یاری حسین"

  با گوش جان شنیدم و دریا گریستم

  با آن نگاه آخر زینب به قتلگاه

  بر هر دو نور دیده ی زهرا گریستم

  در این جهان یزید فراوان حسین کم است

  بر درد بی حسینی دنیا گریستم

  شعری نگفته است (رها)لایق حسین

  بر حال خود زدرد تمنا گریستم


  مشهد مقدس-پنجم محرم 1434--30/8/1391
   
   
  0 عبدالهی
  اشعار بسیار زیبایی بود حقیقتا حالم منقلب شد. از همه عزیزان بخصوص اقای علی میرزایی تشکر میکنم که با اشعار خوبشون حال و هوایی دادند.
   
   
  0 رضا ناصری
  سَرِ کوچه شمار دیدُم ببَخشَی

  کَموکِّه اُونجَه وَاستیدُم بِبَخشَی


  سلام کِردُم ولی از ته گلو خُو
  هوا یخ بُو مِلَرزیدم بِبَخشَی

  میو ن ، چادِر بُدَی اما از آخِر
  کِلَپّ و لَو شُمار دیدُم ببخشی


  شما ،کُفری بُدَی اما چه فَیدَه ؟
  مُو تَه دل خومِخَندیدم ببخشی

  مِپِندارُم شماهم دل شما مَست
  میون کوچه مِرقصیدم ببخشی

  به یَکهُو دِر سِرا وا شُد وَویلاه
  به قُرعُومرگ خُوردیدم ببخشی

  مو از نَه نِه ی شما دلخور نیایم
  ولی خَیلِه بترسیدُم ببخشی

  هَفَش تا فاشِ جیشتِ وَمُو دادَن
  که حالِ خو ر نِفَهمیدم ببخشی

  مو وَر دورِخُو مثل پَل پَلیسکِه
  هَموجوری مِچَرخیدم ببخشی

  مو و اُونو و خاک اِنداز و جارو
  سه چارروز وُرمِلَنگیدُم ببخشی

  از آخِر هم شما پا پِش گذاشتَی
  و گر نه وَا مِجرتیدُم ببخشی

  خدا عمرِ بده نَه نِه ی شما رَ
  شُمار وَر نه نه بخشیدم ، ببخشی


  1391/11/8
   
   
  0 رضا مهدیزاده
  اشعار بسیار زیبا و دلنشینی بود واقعا لذت بردم.از همه عزیزان بخصوص آقای علی میرزایی تشکر میکنم.
   
   
  -5 سعيد مومني
  با سلام و خسته نباشيد به همه ي عزيزاني كه نظرات و اشعار جالبي نقل كردند. منم تصاوير قديمي ارسال خواهم كرد كه بياد همه ي عزيزاني كه از جمع ما رخت بر بسته اند ياد و خاطري شود
   
   
  -1 محمد مومني
  با سلام و خسته نباشيد و تشكرفراوان ازعزيزان كه تصاوير و اشعار قديمي و جديد خود را ارائه دادند سپاسگذارم.
  منتظر مطالب و نكته نظرات جديدعزيزان هستم
  يا علي.................
   

  اضافه‌ كردن نظر