آخرین نظرات
  Home آقای میرعباس

  اضافه شدن تصاویر قدیمی به سایت

   

  جناب آقای مهدی رازقی محبت کرده و تصاویری را برای ما ارسال نموده اند. تصویر شهید سامعی به صفحه ی اصلی، دو تصویر قدیمی از شبیه خوانی در روستا به بخش شبیه خوانی (اینجا کلیک کنید) و یک تصویر هم در همین صفحه درج شده است. مابقی تصاویر ارسالی ایشان به تدریج در سایت اضافه خواهد شد. از ایشان سپاسگزاریم.

   

  تصویر قدیمی از روستای مهموئی

  مسجد قدیم نزدیک کاریز عکاس محمد ناصر رازقی  دوربین اگفا